Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Aankondiging en verwerking van persoonsgegevens

Een Aankondiging is een zaak die het CJIB int in opdracht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), het CAK of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerker. DUO, RvO, het CAK en UWV blijven verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een Aankondiging te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van DUO of RvO of UWV of het CAK.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • IBAN
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Of u in delen mag betalen

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. In het geval van een Aankondiging houdt het CJIB DUO of RvO of UWV of het CAK op de hoogte van uw zaak.

Betaalt u het openstaande bedrag van de Aankondiging niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw gegevens dan met de deurwaarder.  

Hoe lang bewaren wij gegevens?

In de selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid staat dat wij persoonsgegevens voor het innen van een Aankondiging voor DUO of RVO of UWV of het CAK vijf jaar na afdoening van de zaak mogen bewaren.