Aankondiging en verwerking van persoonsgegevens

Een Aankondiging is een zaak die het CJIB int in opdracht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerker. DUO of RvO of UWV is en blijft verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een Aankondiging te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van DUO of RvO of UWV.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • IBAN
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Of u in delen mag betalen

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. In het geval van een Aankondiging houdt het CJIB DUO of RvO of UWV op de hoogte van uw zaak.

Betaalt u het openstaande bedrag van de Aankondiging niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw gegevens dan met de deurwaarder.  

Hoe lang bewaren wij gegevens?

In het Basisselectiedocument CJIB staat dat wij persoonsgegevens voor het innen van een Aankondiging voor DUO of RVO of UWV vijf jaar na afdoening van de zaak mogen bewaren.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven