Schadevergoedingsmaatregel

Hebt u een brief gekregen met de letter W? Dan hebt u schade gemaakt aan iemand anders of aan zijn spullen. De rechter of de officier van justitie heeft beslist dat u de schade moet betalen. Wij moeten ervoor zorgen dat u betaalt en geven het geld aan het slachtoffer. Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1:  We sturen u een brief

Wij sturen u een brief met de tekst ‘schadevergoedingsmaatregel’. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2:  We sturen u aanmaningen

Betaalt u niet op tijd? Dan sturen we u 2 keer een aanmaning. Het bedrag is hoger dan de boete. Het bedrag van de eerste aanmaning is € 20 hoger dan de boete. Het bedrag van de tweede aanmaning is 20% hoger dan het bedrag van de eerste aanmaning. Hiervoor geldt dat het bedrag minimaal € 40 hoger is.

Voorbeeld

U moet een schadevergoeding betalen van € 200
Eerste aanmaning € 220 = € 200 + € 20 
Tweede aanmaning € 264 = € 220 + € 44 

Stap 3:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u de tweede aanmaning niet op tijd? Of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder u te laten betalen. U moet dan de kosten van de deurwaarder betalen.

Stap 4:  We vragen de officier van justitie om u in de gevangenis te zetten

Hebt u het hele bedrag niet betaald aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie beslissen dat u de gevangenis in moet. Wij geven daarvoor dan opdracht aan de politie. In de beslissing van de rechter staat ook hoeveel dagen u de gevangenis in moet.

Let op: uiteindelijk moet u altijd uw maatregel helemaal betalen.

Wettelijke rente

Heeft de rechter bepaald dat u wettelijke rente moet betalen voor het slachtoffer? Dan is deze wettelijke rente meegenomen in het totaalbedrag dat u moet betalen. Betaalt u niet op tijd, dan wordt het bedrag dat u aan rente moet betalen hoger.

Hebt u met ons afgesproken dat u het bedrag in termijnen mag betalen? En moet u wettelijke rente betalen? Dan wordt het openstaande bedrag hoger tijdens de betalingsregeling. Er blijft daardoor na afloop van uw betalingsregeling nog een bedrag over dat u nog moet betalen. Hierover ontvangt u dan van ons een brief met de betaalinformatie.

Weten we niet waar u woont?

Hebt u de maatregel nog steeds niet betaald en weten we niet waar u woont? Dan zetten we uw gegevens in het opsporingsregister. Als de politie u aanhoudt, moet u de schadevergoeding meteen betalen. Doet u dat niet? Dan moet u naar de gevangenis.