Betalingsregeling Hebt u een vraag over uw betalingsregeling? Log dan in met uw DigiD en regel het makkelijk zelf

Over het CJIB

Als onderdeel van de Rijksoverheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het CJIB aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Als onderdeel van de Rijksoverheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het CJIB aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Het CJIB vormt een belangrijke schakel in het borgen van de rechtsstaat in Nederland.

CJIB is publieke dienstverlener met een persoonsgerichte uitvoering

Het CJIB is als publieke dienstverlener expert op het gebied van innen en incasseren voor overheidsinstanties én is de spil in de executieketen. Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat we doen richting mensen, bedrijven en hun vertegenwoordigers en altijd in verbinding met de samenleving. Zodat mensen, bedrijven en hun vertegenwoordigers passende dienstverlening krijgen, nooit voor een dichte deur staan en wanneer nodig altijd (verder) geholpen worden door een deskundige medewerker.

CJIB is regisseur en verbinder in de executieketen

Het CJIB zorgt als ketenregisseur voor snelle, daadwerkelijke en volledige tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen door goed geïnformeerde partijen. Het CJIB doet dit vanuit het besef dat hiermee ingrijpende beslissingen worden uitgevoerd en genomen in de levens van mensen. Daarmee wordt recht gedaan aan daders door strafrechtelijke beslissingen rechtvaardig uit te voeren en aan slachtoffers door hen te informeren, te beschermen en schade te vergoeden. De ketenpartners worden gefaciliteerd door hen te voorzien van de juiste informatie, het delen van relevante data en inzichten en het inzetten van onze expertise.

CJIB is expert in persoonsgericht innen & incasseren

Het CJIB is expert op het gebied van persoonsgericht innen en incasseren en voegt daarmee gericht waarde toe aan de inning en incasso van overheidsvorderingen.