Over het CJIB

Als onderdeel van de Rijksoverheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het CJIB aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Onze missie:

Als onderdeel van de Rijksoverheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het CJIB aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Het CJIB vormt een belangrijke schakel in het borgen van de rechtsstaat in Nederland.
Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid en is de regisseur van de executieketen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid. Alle mensen moeten erop kunnen rekenen dat beslissingen, geldelijke sancties en heffingen door rechters en overheden daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het CJIB is de spil in de uitvoering daarvan en versterkt zo de basis voor een leefbare samenleving en het vertrouwen in onze rechtsstaat.

Onze visie: 

  • Het CJIB is een wendbare en betrouwbare uitvoeringsorganisatie voor de overheid. Een organisatie die als één geheel, in netwerken samen met partners, zijn dienstverlening continu verbetert.
  • Het CJIB is uitvoerder, expert en vanzelfsprekende dienstverlener op het gebied van innen en incasseren en is regisseur van de executieketen. Hiermee brengt het CJIB hoogwaardige kennis in de dagelijkse praktijk. De combinatie van innovatiekracht, waarde uit data halen, domeinkennis en deskundigheid zorgt voor een prominente positie binnen de overheid. 
  • Mede gezien de toenemende invloed van Europa volgt het CJIB internationale ontwikkelingen, anticipeert tijdig en behartigt zijn belangen goed in het internationale speelveld. 
  • Het CJIB is een aantrekkelijke werkgever met bevlogen medewerkers en stimuleert medewerkers hun talent in te zetten voor een optimaal resultaat. Medewerkers hebben ‘continu verbeteren’ en het burgerperspectief in hun DNA zitten.