Aantal klachten over het CJIB blijft dalen

(Leeuwarden - 22 april 2018) - De Nationale ombudsman constateert in zijn jaarverslag 2017 dat het aantal klachten over het CJIB opnieuw is gedaald. Dit jaar zelfs met 32 procent. Het CJIB herkent de dalende trend ook in het aantal klachten dat het zelf heeft ontvangen.

Bij het CJIB is het aantal klachten in 2017 met 11 procent gedaald.
Klachten worden volgens de principes van Prettig Contact Met de Overheid (PCMO) afgehandeld.
Een van die principes is dat er persoonlijk contact wordt gezocht om na te gaan waar de ontevredenheid precies mee te maken heeft. Een ander belangrijk principe is dat het CJIB in dit kader klachten gebruikt als feedback om de dienstverlening te verbeteren.

Het CJIB heeft op deze manier klachten behandeld over de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van zijn informatie. Dit waren mede daarom belangrijke uitgangspunten bij het realiseren van het Digitaal Loket en de nieuwe website.
De informatie op de website is toegankelijker geworden doordat de site volledig vraaggestuurd is ingericht. Daarnaast is het taalgebruik minder juridisch en is de informatie in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven.
In 2017 is volgens dezelfde uitgangspunten de verkeersboete volledig vernieuwd en vereenvoudigd.

Ook het komende jaar investeert het CJIB in de verdere professionalisering van klachtafhandeling. De visie van de Nationale ombudsman is daarbij een koers die het CJIB onderschrijft.