Albert Hazelhoff nieuwe algemeen directeur CJIB

(Leeuwarden - 9 mei 2018) Albert Hazelhoff treedt op 1 juli 2018 aan als directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Hij volgt daarmee Simon Sibma op, die per 1 april voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank is geworden.

Hazelhoff is nu nog Hoofdofficier van Justitie bij parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Daarvoor was hij onder andere Plaatsvervangend Hoofdadvocaat Generaal bij het ressortsparket in Arnhem en plaatsvervangend Hoofdofficier bij het parket in Almelo en had hij diverse managementfuncties bij verschillende onderdelen van de (rijks)overheid. Hazelhoff was eerder, in de jaren negentig, directeur van het CJIB en toen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het CJIB, dat net bestond.

Het CJIB wil, onder de leiding van Hazelhoff, het CJIB als dienstverlener op het gebied van innen en incasseren en operationeel ketenregisseur van de uitvoering van straffen, verder uitbouwen en versterken. Het CJIB doet dat met oog voor de burger en ketenpartners. De organisatie wil daarmee een aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord werkgever zijn binnen de overheid en de regio.

Aldus Albert Hazelhoff: ”Het is cruciaal dat er regie en overzicht is over de tenuitvoerlegging van alle straffen en maatregelen. Het CJIB heeft naar mijn mening de organisatie, de medewerkers en de visie om zowel de nieuwe rol en innovaties als ook de bestaande taken vanuit Leeuwarden verder te ontwikkelen samen met de vele aangesloten organisaties. Ik zie het als een prachtige uitdaging."