Hoe berekenen wij het bedrag van uw aanmaning?

Hoe wij de aanmaningskosten berekenen staat in de wet.
 1e aanmaning2e aanmaning
Verkeersboete (M)50 procent van het boetebedrag (voorbeeld)100 procent van het boetebedrag + de kosten van de 1e aanmaning (voorbeeld)
Strafbeschikking (O)€ 20,0020 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00
Boete opgelegd door de rechter (S)€ 20,0020 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00
Europese boete (E)€ 20,0020 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00
Schadevergoedingsmaatregel (W)€ 20,0020 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00
Bestuurlijke boete 
Dwangsom
Kosten bestuursdwang
Verhuurderbijdrage
Legesveroordeling
 (J)

Is het opgelegde bedrag kleiner dan € 500,00? Dan kunt u een verhoging krijgen van € 7,00 
 

Is het opgelegde bedrag groter of gelijk aan € 500,00? Dan kunt u een verhoging krijgen van € 15,00

Het bedrag wordt niet opnieuw hoger.

De administratiekosten betaalt u één keer.

Moet u een aanmaning voor iets anders betalen?

Neem dan contact met ons op.