Bent u het niet eens met de straf die de rechter u heeft gegeven?

Bent u het niet eens met de straf die de rechter u heeft gegeven? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit heet ‘in hoger beroep gaan’. U doet dat door een brief te schrijven. Deze brief stuurt u dan naar de rechtbank waar de rechter de uitspraak heeft gedaan. Hieronder leest u wanneer u dit moet doen.

Wanneer moet u bezwaar maken tegen de straf van de rechter?

Bent u het niet eens met de straf van de rechter? Dan moet u bezwaar maken binnen twee weken na de uitspraak van de rechter. Of binnen twee weken nadat u voor de eerste keer hoort wat de uitspraak van de rechter is. Het Openbaar Ministerie heeft na de uitspraak ook twee weken de tijd om hiertegen bezwaar te maken.

Let op:

  • Hebt u van de rechter een geldboete gekregen van minder dan 50 euro? Dan kunt u geen bezwaar maken.
  • Bent u het niet eens met een Europese boete? Dan kunt u geen bezwaar meer maken. Dit kon alleen in het land waar de boete vandaan komt.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Schadevergoedingsmaatregel
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Transactievoorstel / Trias
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten