Bestuurlijke boete en verwerking van persoonsgegevens

Een Bestuurlijke boete is een zaak die het CJIB int in opdracht van een bestuursorgaan. Het CJIB int bijvoorbeeld boetes voor het Agentschap Telecom, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerker. Het bestuursorgaan is en blijft verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een Bestuurlijke boete te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het bestuursorgaan.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • IBAN
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Of u in delen mag betalen
  • Of u in een wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP) of faillissement zit

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. In het geval van een Bestuurlijke boete houdt het CJIB het bestuursorgaan op de hoogte van uw zaak.

Betaalt u het openstaande bedrag van de Bestuurlijke boete niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw gegevens dan met de deurwaarder.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

In het Basisselectiedocument CJIB staat dat wij persoonsgegevens voor het innen van een Bestuurlijke boete voor een bestuursorgaan vijf jaar na afdoening van de zaak mogen bewaren.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten