Betekeningsopdrachten OM en verwerking van persoonsgegevens

Als u bent veroordeeld door de rechter en u was niet bij de uitspraak aanwezig, dan moet u hiervan op de hoogte worden gebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) probeert dit eerst zelf door middel van een deurwaarder. Lukt dit niet dan vraagt het OM aan het CJIB om u bij de politie te signaleren.

Het laten signaleren doet het CJIB in opdracht van het OM. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerker.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om de signalering aan de politie door te geven, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het OM.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer;
  • Basisregistratie persoonsgegeven nummer (BRP);
  • Strafrechtketennummer;
  • Vreemdelingennummer;
  • Volledige naam;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Gegevens over het te betekenen vonnis/arrest.

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen alleen gegevens met anderen als dit nodig is. Omdat de politie de gesignaleerde moet aanhouden, worden deze gegevens met de politie gedeeld. 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Hoe lang het CJIB persoonsgegevens voor het laten signaleren mag bewaren, hangt onder andere af van waarvoor u bent veroordeeld en de straf die u hebt gekregen. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen. 

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Verhuurderbijdrage
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten