Bezwaar tegen omzetting taakstraf

Heeft uw cliënt een taakstraf niet of niet volledig uitgevoerd? Dan kan het Openbaar Ministerie vervangende hechtenis toepassen met een voorstel tot omzetting.
Heeft het Openbaar Ministerie een beslissing genomen? Dan krijgt u of uw cliënt een brief. Deze brief heet ‘kennisgeving omzetting’. In deze brief staat dat uw cliënt naar de gevangenis moet voor de vervangende hechtenis.

Wat doet u als u het niet eens bent met de omzetting van de taakstraf van uw cliënt?

  • Schrijf een brief waarin staat waarom u het niet eens bent met de omzetting van de taakstraf.
  • Op de brief ‘kennisgeving omzetting’ staat bij welke rechtbank u bezwaar kunt maken. Doe dit binnen twee weken nadat u of uw cliënt de brief heeft gekregen.
  • Het bezwaarschrift moet u indienen bij de strafgriffie van de Rechtbank.

Hebt u aanvullende stukken van ons nodig?

Voor het opvragen van de stukken kunt u als advocaat gebruik maken van het CJIB Businessportaal.
U kunt het CJIB Businessportaal gebruiken door in te loggen met eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. eHerkenning is een inlogsysteem waarmee ondernemers, ambtenaren en organisaties veilig online zaken doen. Wilt u zich aanmelden voor het CJIB Businessportaal? Neem dan contact met ons op.

Bent u geen advocaat of kunt u geen gebruik maken van het CJIB Businessportaal? Vraag de aanvullende stukken dan op via dit formulier.

Welke stukken sturen wij u?

U krijgt de volgende stukken:

  • Negatieve aflooprapportage Reclassering
  • Beslissing op aanvraag termijnverlenging (als wij die hebben ontvangen)
  • Beslissing op voorstel tot omzetting
  • Getekende akte van uitreiking (als wij die hebben ontvangen)

Wanneer ontvangt u de aangevraagde stukken?

U ontvangt de stukken binnen een week per post.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven