Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Bijlage bij het vonnis - Tbs met voorwaarden

Wat betekent tbs? 

Tbs staat voor Terbeschikkingstelling. Het is een beveiligingsmaatregel die de rechter aan een veroordeelde kan opleggen om de samenleving te beschermen. Bijvoorbeeld bij iemand die lijdt aan een ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens’, zoals een persoonlijkheidsstoring of psychose. Er zijn twee vormen van tbs. Tbs met dwangverpleging en tbs met voorwaarden.

Wat is Tbs met voorwaarden? 

De rechter schat bij zijn uitspraak het gevaar van herhaling bij de veroordeelde niet als heel ernstig in. En er is ook geen dwangverpleging nodig. Daarom legt de rechter tbs met voorwaarden op. 

TBS met voorwaarden is een lichte vorm van tbs. De veroordeelde moet zich aan bepaalde voorwaarden houden. Die houden bijvoorbeeld in dat hij/zij: 

  • een bepaalde periode geen drugs of alcohol mag gebruiken; 
  • zich (klinisch) psychiatrisch laat behandelen; 
  • zich houdt aan de aanwijzingen van de reclassering. 

De reclassering houdt hier toezicht op. Een tbs'er met voorwaarden wordt niet gedwongen verpleegd. Hij verblijft wel vaak in een verslavingskliniek of een forensisch psychiatrische kliniek (FPK).