Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Circa 2,7 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2019

Den Haag, 3 juni 2019, 08:30 uur — In de eerste vier maanden van 2019 zijn 2.729.233 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat is minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 3.084.414 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het eerste tertiaal overzicht verkeersboetes van 2019*.

Er is in de eerste vier maanden van 2019 vooral een daling te zien in het aantal op kenteken geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv. Er zijn 2.554.977 verkeersovertredingen op kenteken geconstateerd in het eerste tertiaal van 2019, tegen 2.902.683 in dezelfde periode in 2018. Het aantal staande houdingen is verhoudingsgewijs minder afgenomen in de eerste vier maanden van 2019 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder; met ongeveer 7.500 naar 174.256.

Constateringen via digitale handhavingsmiddelen

Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens te hard rijden en voor een groot deel worden deze verkeersovertredingen geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen. In het eerste tertiaal van 2019 zijn 1.105.590 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, tegen 1.241.398 in dezelfde periode een jaar eerder.

Mobiele radarsets
Bij mobiele radarsets was een daling te zien van 619.608 geconstateerde snelheidsovertredingen in de eerste maanden van 2018 naar 560.492 dit jaar.

Instroom mobiele radar 1e tertiaal 2019
Opsporende instantieAantal geconstateerde snelheidsovertredingen
Noord-Nederland32.470
Oost- Nederland101.991
Midden-Nederland46.735
Noord-Holland45.983
Amsterdam19.884
Den Haag18.750
Rotterdam34.732
Zeeland - West-Brabant19.474
Oost-Brabant39.719
Limburg7.167
Landelijke Eenheid193.947
Totaal 1e tertiaal 2019560.492
Totaal 1e tertiaal 2018619.608

Trajectcontrole
Met trajectcontrolesystemen werden in de eerste vier maanden van dit jaar 528.102 snelheidsovertredingen geconstateerd, tegen 670.445 in dezelfde periode in 2018.

Wahv-overtredingen trajectcontroles - 1e tertiaal 2019
TrajectcontrolesysteemAantal geconstateerde snelheidsovertredingen
A2 Amsterdam - Utrecht (beide richtingen178.395
A4 Hoofddorp - Nieuw-Vennep45.012
A4 bij Leidschendam (beide richtingen)3
A10 bij Amsterdam - Ring West (beide richtingen)59.570
A12 Den Haag - Voorburg (beide richtingen)30.904
A12 Utrecht - hoofdrijbaan49.379
A12 Utrecht - parallelrijbaan57.298
A13 bij Rotterdam (beide richtingen)22.874
A20 bij Rotterdam (beide richtingen)51.996
A58 Bergen op Zoom - Roosendaal (beide richtingen)10.092
A2 Maastricht (A2 en N2 beide richtingen)18.270
Westerscheldetunnel4.309
Totaal 1e tertiaal 2019528.102
Totaal 1e tertiaal 2018670.445


Er zijn meerdere mogelijke oorzaken aan te wijzen voor de daling van het aantal overtredingen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat de verkeersdrukte op de Nederlandse wegen is toegenomen. Als er files staan, kan er over het algemeen niet te hard worden gereden. Daarnaast weten de meeste bestuurders op een gegeven moment waar de flitspalen en trajectcontroles staan, waardoor ze op die plek minder snel de toegestane snelheid zullen overschrijden. Verder hebben werkzaamheden plaatsgevonden, waardoor flitspalen en trajectcontrolesystemen tijdelijk hebben uitgestaan.
 
Buitenlandse verkeersovertreders
In de eerste vier maanden van 2019 zijn 306.519 verkeersboetes op grond van de Wahv naar een buitenlandse verkeersovertreder verstuurd. Dat is minder dan de 316.691 in dezelfde periode in 2018. De procentuele daling is wat minder groot dan het totaal aantal geconstateerde verkeersovertredingen in Nederland op grond van de Wahv.
Meer uitgebreide cijfers over de geconstateerde overtredingen van buitenlandse verkeersovertreders staan in de rapportage Overtredingen Wahv 1 januari t/m 30 april 2019 (zie Rapportages, hieronder) 
 
* Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).

Rapportages