Circa 3 miljoen verkeersovertredingen Wahv januari t/m april 2018

(Den Haag - 1 juni 2018) - In de eerste vier maanden van 2018 zijn 3.084.414 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 2.938.509 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht verkeersboetes van  2018*.

Er is in de eerste vier maanden van 2018 zowel een stijging te zien in het aantal op kenteken geconstateerde verkeersovertredingen als in het aantal staande houdingen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bij de geconstateerde overtredingen handheld bellen en niet gebruiken van fietsverlichting is de stijging in de staande houdingen het grootste. In de eerste vier maanden van 2018 zijn 36.661 overtredingen wegens handheldbellen geconstateerd. Dat is ongeveer een kwart meer dan de 27.029 in dezelfde periode in 2017. Voor het niet gebruiken van fietsverlichting zijn in het eerste tertiaal van dit jaar 22.379 overtredingen geconstateerd, tegen 13.488 in dezelfde periode vorig jaar.

Het merendeel van de verkeersovertredingen voor te hard rijden wordt geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen. Er zijn 2.558.671 boetes opgelegd voor te hard rijden in de eerste vier maanden van 2018, tegen 2.468.889 in dezelfde periode in 2017. In het eerste tertiaal van dit jaar zijn er 1.241.398 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, 670.445 met een trajectcontrole en 619.608 middels mobiele radarsets.

De mobiele radarsets kunnen met ingang van dit jaar meegenomen in de periodieke verkeersoverzichten.

Instroom mobiele radar 1e tertiaal 2018

Opsporende instantieAantal  geconstateerde snelheidsovertredingen
Noord-Nederland40.141
Oost-Nederland91.743
Midden-Nederland35.787
Noord-Holland61.272
Amsterdam36.596
Den Haag33.376
Rotterdam29.579
Zeeland-West Brabant17.404
Oost-Brabant50.317
Limburg10.976
Landelijke Eenheid212.417
Totaal eerste tertiaal 2018619.608

Buitenlandse verkeersovertreders

In de eerste vier maanden van 2018 zijn 316.691 verkeersboetes naar buitenlandse verkeersovertreders verstuurd. Dat is iets meer dan de 294.476 in dezelfde periode in 2017. De procentuele stijging is hier ongeveer gelijk aan de toename van het totaal aantal geconstateerde verkeersovertredingen in Nederland.

Meer informatie: Geconstateerde Wahv-overtredingen buitenlandse verkeersovertreders - 1e tertiaal 2018
De meer uitgebreide cijfers over boetes voor buitenlandse verkeersovertreders vindt u in de rapportage Overtredingen Wahv 1 januari t/m 30 april 2018 (zie bij Rapportages, hieronder) 

Rapportages

* Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).