Circa 3,2 miljoen verkeersovertredingen Wahv mei t/m augustus 2018

In het tweede tertiaal (maanden mei t/m augustus) van 2018 zijn 3.230.893 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, toen werden 3.412.469 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat blijkt uit het tweede tertiaaloverzicht Wahv 2018*.

De daling in het tweede tertiaal hangt waarschijnlijk samen met de acties die de politiebonden voerden in de zomermaanden in verband met de cao-onderhandelingen. Dit is onder meer zichtbaar in de daling van het aantal staande houdingen: 107.924 in de maanden mei t/m augustus van 2018, tegen 129.119 in dezelfde periode een jaar eerder. Ook lijkt er door de cao-acties in het tweede tertiaal sprake van een daling in de instroom van geconstateerde verkeersovertredingen middels mobiele radarsets die worden gebruikt door de politie. 

De met mobiele radarsets geconstateerde verkeersovertredingen kunnen met ingang van dit jaar worden gespecificeerd in de periodieke verkeersoverzichten. Een vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder is daarom niet te maken.

Instroom mobiele radar - 2e tertiaal 2018
Opsporende instantieAantal geconstateerde snelheidsovertredingen
Noord-Nederland23.193
Oost-Nederland69.738
Midden-Nederland30.132
Noord-Holland41.110
Amsterdam22.578
Den Haag15.845
Rotterdam20.573
Zeeland - West-Brabant21.185
Oost-Brabant32.133
Limburg6.894
Landelijke Eenheid193.268
Totaal tweede tertiaal 2018476.649

De meeste verkeersovertredingen betreffen snelheidsovertredingen; 2.793.407 in tweede tertiaal van 2018 ten opzichte van 2.933.794 in dezelfde periode een jaar eerder. Het merendeel van de verkeersovertredingen voor te hard rijden wordt geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen. In de maanden mei t/m augustus van 2018 zijn 1.515.583 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, 782.178 met een trajectcontrole en 476.649 middels mobiele radarsets. 

Buitenlandse verkeersovertreders

In het tweede tertiaal van 2018 zijn 429.044 verkeersboetes naar buitenlandse verkeersovertreders verstuurd. Dat is iets meer dan de 425.961 in dezelfde periode in 2017.

Meer informatie: Geconstateerde Wahv-overtredingen buitenlandse verkeersovertreders - 2e tertiaal 2018
De cijfers over boetes voor buitenlandse verkeersovertreders vindt u ook in de rapportage Wahv-overtredingen 1 mei t/m 31 augustus 2018 (zie bij Rapportages, hieronder) 

Rapportages

* Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).