Circa 9,2 miljoen geconstateerde verkeersovertredingen Wahv in 2018

In 2018 zijn 9.182.573 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeersboetes 2018*.

2018 vergeleken met 2017
Het aantal staandehoudingen is in 2018 weer iets toegenomen, ondanks de cao-acties van de politiebonden in de zomer. Het aantal staandehoudingen bedroeg in 2018 403.635, tegen 384.982 in 2017.
Door de cao-acties is een daling in de instroom van het aantal staande houdingen te zien in de maanden juli, augustus, september en oktober. In andere maanden in 2018 heeft de politie meer staande houdingen verricht ten opzichte van een jaar eerder. Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid.
In 2018 zijn in totaal 7.757.803 boetes opgelegd voor te hard rijden, tegen 7.814.043 in 2017. Van de snelheidsovertredingen werden er vorig jaar 2.083.068 geconstateerd door middel van een trajectcontrolesysteem. Dat is een kleine daling ten opzichte van de 2.135.062 een jaar eerder.

Instroom Wahv per flitspaal per provincie
Het aantal geconstateerde verkeersovertredingen met behulp van een flitspaal is vorig jaar licht gestegen. In 2018 ging het in totaal om 4.253.219 verkeersovertredingen, waarvan 4.013.705 voor te hard rijden en 239.514 voor het rijden door rood licht. Een jaar eerder ging het om een totaal van 4.134.705, waarvan 3.893.848 voor te hard rijden en 240.857 voor het rijden door rood licht.

Instroom Wahv mobiele radarsets
Verder werden vorig jaar 1.599.576 snelheidsovertredingen geconstateerd met mobiele radarsets. De met mobiele radarsets geconstateerde verkeersovertredingen kunnen met ingang van 2018 worden gespecificeerd in de periodieke verkeersoverzichten. Hierdoor is een vergelijking met een jaar eerder niet te maken.

Instroom mobiele radar 2018
Opsporende instantieAantal geconstateerde snelheidsovertredingen
Noord-Nederland82.262
Oost- Nederland254.014
Midden-Nederland100.238
Noord-Holland146.733
Amsterdam78.145
Den Haag67.226
Rotterdam77.437
Zeeland - West-Brabant63.230
Oost-Brabant109.274
Limburg23.870
Landelijke Eenheid597.147
Totaal 20181.599.576

Buitenlandse verkeersovertreders
In 2018 zijn 1.063.014 verkeersboetes naar een adres in het buitenland verstuurd. Dat is iets meer dan de  1.024.512 in 2017. Dat komt met name doordat meer landen zijn aangesloten op de geautomatiseerde uitwisseling van kentekengegevens op basis van de Europese richtlijn Cross Border Enforcement (CBE). Vanaf november 2017 zijn tien extra landen toegevoegd: Estland, Finland, Italië, Letland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Tsjechië en Zweden. En per 1 december 2018 zijn Verenigd Koninkrijk en Ierland aangesloten.
Het inningspercentage wordt een jaar nadat de boetes zijn verstuurd naar het buitenland door het CJIB berekend. Op die manier wordt rekening gehouden met correcties en beslissingen op beroep. Nu zijn de inningspercentages over 2017 bekend. Veelal ligt het inningspercentage van boetes die naar het buitenland zijn verzonden tussen 70% en 80%. Bij kentekenhouders uit Frankrijk en Roemenië ligt het percentage het laagste: rond de 50%. Bij kentekenhouders uit Finland en Zweden het hoogste: rond de 95%. Dit laatste komt overeen met het inningspercentage op alle Wahv-verkeersboetes (totaal Nederland en buitenland) dat na een jaar ook rond de 95% ligt.

Meer informatie: > Geconstateerde Wahv-overtredingen voor buitenlandse verkeersovertredingen 2018
De meer uitgebreide cijfers over boetes voor buitenlandse verkeersovertreders vindt u ook in de rapportage Wahv verkeersovertredingen 2018 (zie bij Rapportages, hieronder).

* Het overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).

Rapportages