Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Clustering Rijksincasso volgende stap om schuldenproblematiek te verlichten

Overheidsorganisaties moeten meer samenwerken om te voorkomen dat burgers met meerdere deurwaarders – en dus met meer kosten - te maken krijgen. Maarten van Zaane, sinds september 2020 werkzaam als hoofd Overheidsincasso bij het CJIB, zet daar de komende jaren zijn tanden in.

“De indeling in ministeries heeft z’n oorsprong in de Industriële Revolutie. Eén ministerie hield zich bezig met de aanleg van wegen en spoorwegen, een ander met sociale zekerheid, enzovoort. Anno nu vereist de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken echter om vergaande samenwerking tussen ministeries. Via trajecten als Werk aan Uitvoering worden daarin mooie stappen gezet, maar hebben we ook nog wel wat te doen. Burgers met problematische schulden hebben daar last van als ze vorderingen van verschillende overheidsinstanties ontvangen.
Gelukkig is het incassobeleid al redelijk geclusterd; zo voert het CJIB incasso’s namens 15 rijksdiensten uit. Met het samenwerkingsverband Clustering Rijksincasso hebben we een plan ontwikkeld om een vervolgstap te zetten. Zo willen we gedaan krijgen dat de burger of zijn hulpverlener beter inzicht in zijn financiële situatie krijgt. Er loopt bijvoorbeeld een proef met een Blauwe Knop, een online hulpmiddel waarin alle schulden bij de overheid in één digitaal document zijn weergegeven.
Ten tweede willen we de dienstverlening verder verbeteren. Denk aan één betalingsregeling namens alle overheidspartijen.
De derde pijler is wetgeving: je hebt een wettelijk kader nodig om de dienstverlening te verbeteren op een manier die de privacy waarborgt. En ten slotte willen we voor betere kennisuitwisseling zorgen: wij leren graag van een slimme interventie die bij een andere uitvoeringsorganisatie als bijvoorbeeld DUO effectief is gebleken.”

“Het plan ligt er. Al werkende gaan we kijken hoe het beleid in de praktijk uitwerkt, en sturen bij waar nodig. Ik zie graag dat er daarvoor een centraal team komt, aangevuld met mensen die in de verschillende uitvoeringsinstanties aan de slag gaan. Sommige plannen zijn misschien heel snel in te voeren, ook al lijken ze ambitieus. En andere plannen lijken uitvoerbaar, maar kunnen in werkelijkheid heel duur uitpakken. Je moet snel de brug tussen beleid en uitvoering over kunnen steken om te ontdekken waar je in de praktijk tegenaan loopt.”