Aanmaning ontvangen

U moet een bedrag aan ons betalen. Hierover hebt u een brief gekregen. Omdat u niet op tijd hebt betaald, krijgt u nu een aanmaning. Dit betekent dat het bedrag hoger wordt. Lees hieronder wat de extra kosten zijn.

  Hoe berekenen wij de aanmaningskosten?

  Hoe wij de aanmaningskosten moeten berekenen, staat in de wet. Hieronder staat wat de aanmaningskosten zijn. 

   1e aanmaning2e aanmaning
  Verkeersboete (M)

  50 procent van het boetebedrag (voorbeeld)

  100 procent van het boetebedrag + de kosten van de 1e aanmaning (voorbeeld)
  Strafbeschikking (O)€ 20,00 20 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00
  Boete opgelegd door de rechter (S)€ 20,0020 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00
  Europese boete (E)€ 20,00 20 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00
  Schadevergoedings-maatregel (W)€ 20,00 20 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00

  Bestuurlijke boete 
  Dwangsom
  Kosten bestuursdwang
  Verhuurderbijdrage
  Legesveroordeling
   (J)

  Is het opgelegde bedrag kleiner dan € 500,00? Dan kunt u een verhoging krijgen van € 7,00 
   

  Is het opgelegde bedrag groter of gelijk aan € 500,00? Dan kunt u een verhoging krijgen van € 15,00

  Het bedrag wordt niet opnieuw hoger.

  De administratiekosten betaalt u één keer.

  Moet u een bedrag voor iets anders betalen?

  Neem dan contact met ons op.

  Hebt u niet eerder post van ons ontvangen?

  Neem dan contact met ons op.

   

  Wat voor soort boete heb ik?

  Op onze brieven staat vaak rechtsboven een letter. U kunt daarmee zien welke boete u hebt gekregen.