Ik wil een Woo-verzoek indienen

U hebt recht op informatie over hoe en waarom wij als overheidsorganisatie een besluit hebben genomen. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Wilt u informatie openbaar maken? Dan kunt u bij ons een Woo-verzoek indienen.

Een Woo-verzoek is niet altijd nodig

Bent u op zoek naar meer informatie over uw eigen boete? Bijvoorbeeld omdat u met deze informatie duidelijk wilt maken waarom u het niet eens bent met de boete? Dan hoeft u niet een Woo-verzoek in te dienen. 

Meer informatie over mijn boete voor bij mijn bezwaarschrift.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Dit kan makkelijk en digitaal. Gebruik daarvoor dit formulier.

Ook kunt u ons bellen en het verzoek telefonisch doorgeven. Het telefoonnummer is 058 215 95 55.
Schrijft u liever een brief? Zet dan in uw brief de volgende gegevens:

  • uw naam,
  • uw adres,
  • uw handtekening,
  • welke informatie u wilt krijgen.

Geef zo precies mogelijk aan waar u informatie over wilt. Het moet gaan om informatie over ons beleid. Of over de voorbereiding of uitvoering van beleid.

Schrijf ‘Woo’ op de envelop en stuur uw brief naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Wij behandelen uw WOO-verzoek alleen als u dat op een van de hierboven genoemde manieren bij ons indient. Als u uw WOO-verzoek via een andere weg indient, bijvoorbeeld via sociale media als Facebook of X, dan nemen we het niet in behandeling.