DNA-v signalering en verwerking van persoonsgegevens

Als u bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan het zijn dat ook een bevel is afgegeven voor het afnemen van DNA (door middel van wangslijm) voor het DNA-onderzoek. Dit bevel wordt afgegeven volgens de Wet DNA-onderzoek.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft u uitgenodigd voor een spreekuur bij de politie om uw wangslijm af te nemen, maar u bent niet gegaan. Daarom heeft het OM het CJIB opdracht gegeven u bij de politie te laten signaleren. Als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, heeft het OM het CJIB ook opdracht gegeven u bij de politie te laten signaleren.

Het laten signaleren doet het CJIB in opdracht van het OM. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerker.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om de signalering aan de politie door te geven, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het OM.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer;
  • Basisregistratie persoonsgegeven nummer (BRP);
  • Strafrechtketennummer;
  • Vreemdelingennummer;
  • Volledige naam;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Gegevens over uw veroordeling tot het afstaan van celmateriaal;
  • Gegevens over de reden van signalering.

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen alleen gegevens met anderen als dit nodig is. Omdat de politie de gesignaleerde moet aanhouden, worden deze gegevens met de politie gedeeld. 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Hoe lang het CJIB persoonsgegevens voor het laten signaleren mag bewaren, hangt onder andere af van waarvoor u bent veroordeeld en de opgelegde straf. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.