Dwangsom en verwerking van persoonsgegevens

Een Dwangsom is een zaak die het CJIB int in opdracht van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente). Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerker. Het bestuursorgaan is en blijft de verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een Dwangsom te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het bestuursorgaan.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • IBAN
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Of u een betalingsregeling heeft
  • Of u in een wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP) of faillissement zit

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. In het geval van een Dwangsom  houden wij het bestuursorgaan op de hoogte van uw zaak.
Betaalt u het openstaande bedrag van de Dwangsom niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw gegevens dan met de deurwaarder.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

In de selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid staat dat wij persoonsgegevens voor het innen van een Dwangsom voor een bestuursorgaan vijf jaar mogen bewaren.