Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Een klacht indienen

U bent niet tevreden over het CJIB. U hebt bijvoorbeeld verkeerde informatie gekregen. Of u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een medewerker van het CJIB. U kunt daarover een klacht indienen.

Belt u liever?

Bel ons dan op 058 215 95 55 om uw klacht in te dienen. 

Schrijft u liever een brief?

Stuur uw brief dan naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Directie D&I - Informatiecentrum
o.v.v. klacht
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

  • Zet altijd uw adres en telefoonnummer in de brief.
  • Gaat het in uw klacht (ook) over een boete? Vermeld dan het CJIB-nummer van de boete in uw brief.
  • Schrijft u de klacht namens een bedrijf? Zet dan ook uw eigen naam in de brief.

Wat gebeurt er nadat u uw klacht heeft ingediend?

We proberen binnen vijf werkdagen met u te bellen om uw klacht te bespreken. Dan bespreken we ook met u wat we verder gaan doen met uw klacht.

Bent u niet tevreden over hoe wij uw klacht hebben behandeld?

Dan kunt u een klacht over ons indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over bijna alle organisaties van de overheid.
U kunt uw klacht over ons sturen naar:

De Nationale ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB  Den Haag