Διαφωνείτε με κάποιο πρόστιμο για τροχαία παράβαση

Λάβατε κάποια επιστολή από εμάς με το γράμμα Μ; Τότε πρόκειται για πρόστιμο τροχαίας παράβασης. Διαφωνείτε με αυτό το πρόστιμο; Μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση στην εισαγγελική αρχή (Officier van Justitie). Αυτό ονομάζεται: προσφυγή. Δεν χρειάζεται να καταβάλετε ακόμη το πρόστιμο. Γι’ αυτό μη ζητήσετε ακόμη καταβολή σε δόσεις.

Στην Ολλανδία, υπόχρεος για την πληρωμή ενός προστίμου είναι ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος, ακόμη και αν δεν οδηγούσε ο ίδιος το όχημα τη στιγμή που διαπράχθηκε η παράβαση. Μπορεί, ωστόσο, να ζητήσει από τον οδηγό να πληρώσει το πρόστιμο. Εάν ο οδηγός δεν προτίθεται να πληρώσει, το ολλανδικό δίκαιο ορίζει ότι πρέπει να το κάνει ο ιδιοκτήτης. Αυτό ονομάζεται ευθύνη του προσώπου επ΄ονόματι του οποίου έχει ταξινομηθεί το όχημα και αναφέρεται ρητώς στην ολλανδική νομοθεσία.

Δεν υπάρχει λόγος να ασκήσετε έφεση για να εξηγήσετε ότι δεν ήσασταν εσείς ο οδηγός. Μπορείτε, ωστόσο, να εξουσιοδοτήσετε τον οδηγό να ασκήσει έφεση. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο εξουσιοδότησης. Πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε το έντυπο, και να το αποστείλετε μαζί με την έφεση.

Μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση στέλνοντας μια επιστολή στον Officier van Justitie. Αυτό πρέπει να το κάνετε εντός 6 εβδομάδων από την ημερομηνία αποστολής της δικής μας επιστολής.

Στην επιστολή πρέπει να συμπεριλάβετε τα εξής στοιχεία: 
-  Το όνομα, τη διεύθυνση, τον τόπο κατοικίας, την ημερομηνία και τον τόπος γέννησής σας
-  Τον λόγο για τον οποίο διαφωνείτε με αυτό το πρόστιμο
-  Τον IBAN σας, δηλαδή τον διεθνή αριθμό λογαριασμού σας
 

Διαφωνείτε με την απόφαση της εισαγγελικής αρχής (Officier van Justitie)

Διαφωνείτε με την απόφαση του τοπικού δικαστηρίου (Kantonrechter)

Was this information helpful?
Maximum 250 characters.
To top