Διαφωνώ με το πρόστιμό μου

Τι μπορείτε να κάνετε αν διαφωνείτε με το πρόστιμο που έχετε λάβει; Μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση κατά του προστίμου. Αυτό ονομάζεται ‘προσφυγή’. Το πώς θα το κάνετε αυτό εξαρτάται από το είδος προστίμου που έχετε λάβει. Καταρχάς κάντε κλικ στο είδος προστίμου που λάβατε. Στη συνέχεια διαβάστε τι πρέπει να κάνετε.
To top