Θέλω να πληρώσω σε τμήματα

Λάβατε κάποιο πρόστιμο, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε εφάπαξ καταβολή; Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό για να πληρώσετε σε δόσεις. Διαβάστε παρακάτω τους ισχύοντες κανόνες.

Θέλετε να κάνετε διακανονισμό;

Μπορείτε να κάνετε διακανονισμό για να πληρώσετε σε δόσεις, μόνο αν ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Το πρόστιμο είναι € 75,00 ή παραπάνω. Ή έχετε περισσότερα πρόστιμα και το συνολικό ποσό είναι € 75,00 ή παραπάνω. Αυτό αφορά το ποσό χωρίς τις διοικητικές δαπάνες.
  2. Είχατε ήδη κάνει διακανονισμό πέρυσι για πληρωμή σε δόσεις; Μπορείτε να κάνετε νέο διακανονισμό μόνο αν είχατε τηρήσει με ακρίβεια τον προηγούμενο.

Πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις; Τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιθυμείτε να κάνετε διακανονισμό για την πληρωμή σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Πληρείτε τις προϋποθέσεις και πρόκειται να κάνουμε διακανονισμό μαζί σας;

Τότε θα σας στείλουμε μια επιστολή. Εκεί αναφέρονται τα ποσά που πρέπει να καταβάλετε και όλα τα στοιχεία και οι ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να καταβάλετε τα ποσά. Θα καταβάλετε ο ίδιος τα ποσά; Τότε πρέπει να φροντίσετε να γίνουν οι πληρωμές εγκαίρως.

Διαφωνείτε με το πρόστιμο για τροχαία παράβαση;

Τότε μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση. Αν το κάνετε αυτό, δεν χρειάζεται να καταβάλετε ακόμη το πρόστιμο. Επίσης, μη μας ζητήσετε ακόμη διακανονισμό για καταβολή σε δόσεις.

Was this information helpful?
Maximum 250 characters.
To top