Θέλω να δω την εικόνα του αδικήματος

Σας κατέγραψε κάμερα της Τροχαίας στην Ολλανδία και λάβατε κάποιο πρόστιμο; Μπορείτε να ζητήσετε τη φωτογραφία καταγραφής της παράβασής σας.

Πώς μπορείτε να ζητήσετε τη φωτογραφία;

Συμπληρώστε αυτό το έντυπο. Θα σας στείλουμε τη φωτογραφία εντός δέκα εργάσιμων ημερών μέσω ταχυδρομείου.

Τι μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία;

Στη φωτογραφία φαίνεται καθαρά το όχημα και οι πινακίδες κυκλοφορίας. Στη φωτογραφία δεν μπορείτε να δείτε τον οδηγό. Στην Ολλανδία, το πρόστιμο πρέπει να πληρωθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Ακόμη κι αν δεν οδηγούσε ο ίδιος το αυτοκίνητο.
Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου μπορεί ωστόσο να ζητήσει από τον οδηγό να πληρώσει το πρόστιμο. Αν όμως ο οδηγός δεν θέλει να πληρώσει, πρέπει να το κάνει ο ιδιοκτήτης. Έτσι προβλέπει η ολλανδική νομοθεσία.

Δεν συμφωνείτε με το πρόστιμο;

Τότε μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση.

Was this information helpful?
Maximum 250 characters.
To top