Πώς λειτουργούμε;

Το CJIB είναι το εκτελεστικό όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Εισπράττουμε τα πρόστιμα που ορίζει ο νόμος και διασφαλίζουμε ότι οι ποινές που ορίζονται από τις δικαστικές αρχές εκτελούνται σωστά και γρήγορα. Παρακάτω εξηγούμε πώς το κάνουμε αυτό.
To top