Europese boete en verwerking van persoonsgegevens

Als u een boete hebt gekregen in een ander Europees land, dan kan dit land het CJIB vragen u de boete te laten betalen. U krijgt dan van het CJIB een brief waarin staat hoe u de Europese boete kunt betalen. Deze brief heet Europese boete.

Het versturen van de Europese boete en het innen van deze boete is een wettelijke taak van het CJIB. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een Europese boete te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het Openbaar Ministerie (OM) en van de autoriteiten van het Europese land, waar u de boete hebt gekregen.  

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Gegevens over het strafbare feit. Dit zijn bijvoorbeeld de datum van overtreding en informatie over welke overtreding u hebt begaan.
  • Gegevens over de afdoening van het strafbare feit. Dit zijn bijvoorbeeld het bedrag boete en bedragen die u eventueel al hebt betaald.

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is.

Betaalt u het openstaande bedrag van de Europese boete niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw gegevens dan met de deurwaarder.
Betaalt u het openstaande bedrag van de Europese boete ook niet via de deurwaarder? Dan kan het CJIB uw gegevens uitwisselen met de politie, zodat zij u aan kunnen houden om te worden gegijzeld. Gijzelen betekent dat u naar de gevangenis moet om u te dwingen om te betalen. Voordat de politie u daarvoor aanhoudt, moet de rechter zeggen dat dat mag.
Voor deze acties delen wij uw gegevens met het OM, de politie, de rechtbank en de Penitentiaire Inrichting (PI) waar u wordt geplaatst.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

In het Basisselectiedocument CJIB staat dat wij persoonsgegevens voor het innen van een Europese boete vijf jaar na afdoening van de zaak mogen bewaren.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven