Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Europese confiscatiebeslissing en verwerking van persoonsgegevens

Hebt u geld verdiend met een strafbaar feit waarvoor de rechter in het buitenland u veroordeelt? Dan kan de rechter beslissen dat u dat geld moet terugbetalen. Dit heet een Europese confiscatiebeslissing. U krijgt dan van het CJIB een brief waarin staat welk bedrag en hoe u dat bedrag moet betalen.

Het versturen van de brief en het innen van het bedrag van de Europese confiscatiebeslissing is een wettelijke taak van het CJIB. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een Europese confiscatiebeslissing te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze persoonsgegevens van het land dat de confiscatiebeslissing heeft opgelegd.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer;
  • Volledige naam;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Gegevens over de reden waarom de Europese confiscatiebeslissing is opgelegd;
  • Gegevens over de betaling van de Europese confiscatiebeslissing;
  • Informatie over of u in delen mag betalen.

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. Betaalt u het openstaande bedrag van de Europese confiscatiebeslissing niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw gegevens dan met de deurwaarder.
Betaalt u het openstaande bedrag ook niet aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie de politie de opdracht geven om u in de gevangenis te zetten. In dat geval wisselen wij persoonsgegevens uit met het Openbaar Ministerie, de politie en de gevangenis (Penitentiaire Inrichting) waar u wordt geplaatst.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Hoe lang het CJIB persoonsgegevens voor het innen van een Europese confiscatiebeslissing mag bewaren, hangt onder andere af van waarvoor u de Europese confiscatiebeslissing opgelegd hebt gekregen en de straf die u hebt gekregen. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.