Hoe maakt u een machtiging

Regelt u zaken voor iemand anders? Dan hebt u bij ons een machtiging nodig. Hieronder leggen wij u uit wat een machtiging is en hoe u die maakt.

Wat is een machtiging?

Een machtiging is een brief of document. In die brief staat dat u zaken mag regelen voor iemand anders, bijvoorbeeld bij de gemeente of Belastingdienst.
Bent u bewindvoerder of curator? Dan is het vonnis van de rechtbank de machtiging.

Hoe maakt u een machtiging?

  • In een brief of document schrijft u:
    Ik geef toestemming aan … (naam van degene die de aanvraagt doet) om voor mij een afspraak te maken met het CJIB.
  • Zet hieronder allebei uw handtekening.
  • Maak ook een veilige kopie van het identiteitsbewijs van de persoon waarvoor u de aanvraag doet. Deze kopie doet u bij de machtiging.