Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Ik ben het er niet mee eens dat het CJIB beslag op mijn inkomen legt

Als u een boete moet betalen, krijgt u eerst brieven en aanmaningen van ons. Betaalt u niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan mogen wij het bedrag dat u nog moet betalen inhouden op uw loon of uitkering.

Het CJIB mag van de minister beslag op uw inkomen leggen om uw boete(s) te betalen aan ons. Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet onze opdracht uitvoeren.

Voor verkeersboetes staat dit in artikel 27 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Voor strafbeschikkingen staat dit in artikel 6:4:6 Wetboek van Strafvordering

Bent u het daar niet mee eens?

Bent u het niet eens met het beslag op uw inkomen? Dan kunt u hierover de rechter een brief schrijven.

  • Schrijf een brief waarin staat waarom u het er niet mee eens bent dat wij beslag op uw inkomen leggen.
  • Stuur deze brief naar de juiste rechtbank. Kijk hiervoor op de strafbeschikking waarvoor wij nu beslag op uw inkomen leggen. Hierop staat in welke plaats u de overtreding hebt gepleegd waarvoor u de strafbeschikking hebt gekregen. Stuur uw brief naar de rechtbank waar deze plaats onder valt. Doe dit binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief waarin staat dat wij beslag op uw inkomen gaan leggen. Deze brief heet Kennisgeving van Verhaal.

De rechter behandelt uw brief. U hoeft hiervoor geen kosten te betalen.