Ik heb een boete uit het buitenland ontvangen

Hebt u een boete uit het buitenland ontvangen? En twijfelt u of deze boete wel echt is? Hieronder leest u hoe u dat controleert.

U hebt een boete uit het buitenland ontvangen.

U twijfelt of de boete wel echt is. Misschien is het al maanden geleden dat u in het land wat de boete stuurt, bent geweest. Of misschien bent u wel helemaal niet in dat land geweest.

Hoe komt een buitenlandse opsporingsinstantie aan uw gegevens?

Door internationale en Europese wetgeving kunnen opsporingsinstanties uit de verschillende landen de gegevens uit kentekenregisters bij elkaar opvragen. Zo kan bijvoorbeeld de Franse politie aan de hand van het kenteken de naam en het adres van de ketenhouder achterhalen via de RDW.

Hoe controleert u of de boete echt is?

Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Soms worden buitenlandse boetes in het Nederlands vertaald. Twijfelt u over de echtheid? Let dan op of de volgende punten op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel u hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of u administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe u kunt betalen
  • wat er gebeurt als u niet betaalt
  • wat u kunt doen als u het niet eens bent met de boete
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • naam van degene die de zaak behandelt

De bekeuring wordt per post naar uw huisadres gestuurd, nooit per email. Twijfelt u toch nog? Bel dan met de instantie die de boete heeft opgelegd. U kunt ook naar de website van die instantie gaan.

Meer informatie vindt u op de website van de ANWB: Boete uit het buitenland |ANWB