Ik wil de stabilisatiefase aanvragen voor mijn cliënt

Bent u lid van de NVVK of een brancheorganisatie voor bewindvoerders? Of heeft uw instantie de algemene voorwaarden ondertekend? Dan kunt u de stabilisatiefase aanvragen voor uw cliënt. Hieronder leggen wij uit wat u moet doen.

Hoe vraagt u de stabilisatiefase aan voor uw cliënt?

U kunt een stabilisatiefase aanvragen via dit formulier.

Wilt u de stabilisatiefase liever per post aanvragen?

Dan moet u ons een kennisgeving sturen waarin staat dat u gebruik wilt maken van de stabilisatiefase.
In de kennisgeving moeten de persoonlijke gegevens van uw cliënt (volledige voornamen, achternaam, geboortedatum en woonadres) staan.

Gebruik dan de volgende adresgegevens:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Hoe gaat het dan verder?

Als wij de kennisgeving/brief hebben ontvangen, krijgt u een stabilisatieoverzicht van ons. Op dit overzicht staat voor welke zaken de inning wordt stilgelegd. Zijn er zaken waarvan de inning niet stilgelegd kan worden? Dan staat dit ook op het overzicht. 

Kan uw cliënt altijd gebruik maken van de stabilisatiefase?

Nee, het kan zijn dat er geen vorderingen in aanmerking komen voor de stabilisatiefase. Wij sturen u dan een brief. In die brief leggen wij uit waarom uw cliënt geen gebruik kan maken van de stabilisatiefase.

Voor welke zaken wordt de inning niet stilgelegd?

Niet voor elke zaak kan de inning stilgelegd worden. Hieronder staat welke zaken wij de inning niet stilleggen. 

  • Als voor de boete een dwangmiddel al door de politie wordt toegepast
  • Als voor de boete een beroeps- of verzetsprocedure loopt
  • Als de zaak is overgedragen aan het Openbaar Ministerie
  • Als de zaak is overgedragen aan een andere EU-lidstaat
  • Als voor een zaak de overtreder nog vastgesteld moet worden
  • Als uw cliënt voor de boete in de gevangenis zit voor gijzeling of vervangende hechtenis

Op het stabilisatieoverzicht staan alleen justitiële boetes.

Hoe lang duurt de stabilisatiefase?

De stabilisatiefase duurt maximaal 8 maanden. U moet binnen deze 8 maanden bij ons aangeven of uw cliënt in aanmerking komt voor de minnelijke schuldregeling. Komt uw cliënt niet in aanmerking voor de Msnp? Dan kunt u een betaalafspraak maken voor het nog openstaande bedrag. Hebben wij na deze periode geen verzoek ‘overzicht saneerbare vorderingen’ ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat uw cliënt niet in aanmerking komt voor de minnelijke schuldregeling. Op dat moment gaan wij verder met het innen van de vorderingen bij uw cliënt.

Wat moet u doen als uw cliënt een nieuwe boete krijgt?

Een nieuwe boete moet uw cliënt betalen. Vaak kan hij hiervoor een betaalafspraak maken. 

Wat moet u doen als de schuldhulpverlening stopt?

Stopt tijdens de stabilisatieperiode de schuldhulpverlening? Dan moet u dat direct per post aan ons doorgeven. Wij gaan dan verder met het innen van de vorderingen bij uw cliënt.