Ik wil een Wob-verzoek indienen

U hebt recht op informatie over hoe en waarom wij als overheidsorganisatie een besluit hebben genomen. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie openbaar maken? Dan kunt u bij ons een Wob-verzoek indienen.

Een Wob-verzoek is niet altijd nodig

Bent u op zoek naar meer informatie over uw eigen boete? Bijvoorbeeld omdat u met deze informatie duidelijk wilt maken waarom u het niet eens bent met de boete? Dan hoeft u niet een Wob-verzoek in te dienen. Hier leest u hoe u snel en eenvoudig de informatie vindt, die u nodig hebt.  

Hoe dient u een Wob-verzoek in?

Schrijf ons een brief en zet hierin de volgende gegevens:

  • uw naam,
  • uw adres,
  • uw handtekening,
  • welke informatie u wilt krijgen.

Geef zo precies mogelijk aan waar u informatie over wilt. Het moet gaan om informatie over ons beleid. Of over de voorbereiding of uitvoering van beleid.

Schrijf ‘Wob’ op de envelop en stuur uw brief naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Let op: Het is belangrijk dat u uw brief met de post stuurt. Als u ons deze informatie vraagt via bijvoorbeeld sociale media als Facebook of Twitter, dan beantwoorden wij uw vraag niet.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten