Ik wil het bedrag van de Aankondiging in delen betalen

U hebt een Aankondiging van ons ontvangen. U hebt het bedrag op deze brief nog niet betaald.

De brief gaat over:

  • een boete die u aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had moeten betalen of
  • een bedrag dat u nog moet betalen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of
  • een bedrag dat u nog moet betalen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of
  • een bedrag dat u nog moet betalen aan het CAK.

U kunt het bedrag op deze brief niet in delen betalen.

U moet de boete in één keer betalen voor de datum die in de brief staat. Doet u dat niet? Dan vragen wij een deurwaarder om te proberen u dit bedrag te laten betalen. U moet dan ook de kosten voor de deurwaarder betalen.