Ik wil met een brief bezwaar maken tegen mijn verkeersboete

Hebt u een brief van ons gekregen met de letter M? En bent u het niet eens met deze boete? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de officier van justitie. Dit heet ‘in beroep gaan’. U kunt dit met een brief doen. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Wilt u met een brief bezwaar maken tegen uw verkeersboete?

U kunt bezwaar maken met een brief aan de officier van justitie. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van onze brief.

Schrijf een brief en zet hierin: 
-  uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.
-  het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
-  waarom u het niet eens bent met deze boete.
-  uw IBAN, dit is uw rekeningnummer.
-  de datum waarop u de brief schrijft.
-  uw handtekening.

  • Stuur uw brief, samen met een kopie van de boete naar:
    Parket CVOM
    Afdeling Mulder
    Postbus 50.000
    3500 MJ Utrecht

Staat uw eigen naam niet op de verkeersboete? Dan moet u ook een machtiging meesturen. Op de website van het Openbaar Ministerie leest u hoe u dat moet doen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie?

Heeft de officier van justitie een beslissing genomen over uw bezwaar? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. De kantonrechter neemt hierover dan een beslissing. Op de website van het Openbaar Ministerie leest u hoe u dat moet doen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter?

Heeft de kantonrechter een beslissing genomen over uw bezwaar? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Het gerechtshof neemt hierover dan een beslissing. Op de website van het Openbaar Ministerie leest u hoe u dat moet doen.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Verhuurderbijdrage
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten