Ik wil met een brief bezwaar maken tegen mijn verkeersboete

Hebt u een brief van ons gekregen met de letter M? En bent u het niet eens met deze boete? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de officier van justitie. Dit heet ‘in beroep gaan’. U kunt dit met een brief doen. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Wilt u met een brief bezwaar maken tegen uw verkeersboete?

U kunt bezwaar maken met een brief aan de officier van justitie. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van onze brief.

Schrijf een brief en zet hierin: 
-  uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.
-  het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
-  waarom u het niet eens bent met deze boete.
-  uw IBAN, dit is uw rekeningnummer.
-  de datum waarop u de brief schrijft.
-  uw handtekening.

  • Stuur uw brief, samen met een kopie van de boete naar:
    Parket CVOM
    Afdeling Mulder
    Postbus 50.000
    3500 MJ Utrecht

Staat uw eigen naam niet op de verkeersboete? Dan moet u ook een machtiging meesturen. Op de website van het Openbaar Ministerie leest u hoe u dat moet doen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie?

Heeft de officier van justitie een beslissing genomen over uw bezwaar? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. De kantonrechter neemt hierover dan een beslissing. Op de website van het Openbaar Ministerie leest u hoe u dat moet doen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter?

Heeft de kantonrechter een beslissing genomen over uw bezwaar? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Het gerechtshof neemt hierover dan een beslissing. Op de website van het Openbaar Ministerie leest u hoe u dat moet doen.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven