Informatie beslag op inkomen voor werkgevers en uitkeringsinstanties

Hebben wij u een brief gestuurd waarin staat dat wij beslag leggen op het inkomen van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde? Hieronder leggen wij uit hoe u kunt berekenen welk bedrag u aan ons moet afdragen.

Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde moet nog één of meer boetes betalen. Wij hebben hierover meerdere brieven gestuurd. Toch is nog niet alles betaald. Wij mogen nu het openstaande bedrag inhouden op het inkomen of de uitkering. Dit heet 'beslag op inkomen'.

Wat betekent dit voor u?

U  moet maandelijks een bedrag aan het CJIB afdragen. Dit bedrag gebruiken wij om de schuld bij ons af te betalen.

Uw werknemer/uitkeringsgerechtigde heeft recht op een minimum inkomen. Dit heet de beslagvrije voet. Dit bedrag blijft hij altijd ontvangen.

Hoe berekent u het bedrag dat u per maand aan het CJIB moet afdragen?

Bepaal het netto bedrag van de periodieke betaling. Reken het om naar een netto maandbedrag als u niet per maand betaalt.

  1. Tel daarbij op het netto bedrag van eventuele bijzondere uitkeringen zoals vakantiegeld, overwerkvergoeding en een eindejaarsuitkering (13e maand) in de maand van uitbetaling.
  2. Trek af het bedrag voor levensonderhoud, de zogenoemde beslagvrije voet.
  3. Maak het resterende bedrag over op IBAN NL22INGB0705005615, naam ontvanger CJIB. Betaal maximaal het openstaande bedrag wat in de brief staat die u van ons hebt ontvangen.

Wij hebben een voorbeeld van een berekening gemaakt:

1. Het netto loon per 4 weken: €1.500. Dit moet worden omgerekend naar netto loon per maand:

€ 1.500 / 4 = € 375 per week
€ 375 * 52 (weken in een jaar) = € 19.500 per jaar

€ 19.500 / 12 maanden (in een jaar) = € 1.625 per maand

2. Vakantiegeld: €1.400, uitbetaald in mei.

Overwerkvergoeding: 1.000, uitbetaald in juli en augustus.

Eindejaarsuitkering: 1.300, uitbetaald in november.

3. Beslagvrije voet: - €1.200

4. Bedrag af te dragen aan CJIB: €1.625 - €1.200 = €425

Mei (vakantiegeld): €1.625 + €1.400 - €1.200 = €1.825

Juli en Augustus (overwerkvergoeding): €1.625 + €1.000 - €1.200 = €1.425

November (eindejaarsuitkering): €1.625 + 1.300 - €1.200 = €1.725

Betaalt u niet aan het CJIB? Dan kunnen we bij u beslag leggen. U moet dan de kosten daarvoor betalen.

Wat moet u verder doen?

U moet het webformulier ‘Verklaring derdenbeslag’ invullen. Wij hebben deze gegevens nodig voor de verwerking van het beslag op het inkomen. U moet hierin aangeven of u aan het verzoek om inhouding op het loon of de uitkering kunt voldoen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de persoon om wie het gaat inmiddels niet meer werkzaam of uitkeringsgerechtigd is bij u. Of dat er al iemand anders beslag legt op het loon of de uitkering. Dit kunt u via het webformulier aan ons doorgeven.

Meer informatie

Meer informatie over de beslagvrije voet en de afdracht vindt u op uwbeslagvrijevoet.nl.