Digitaal loket Tot dinsdag 21 mei werken wij aan ons Digitaal Loket. U ziet daardoor mogelijk uw gegevens niet of het duurt lang voor deze getoond worden. Onze excuses voor het ongemak!
Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Kosten bestuursdwang en verwerking van persoonsgegevens

Kosten toegepaste bestuursdwang is een zaak die het CJIB int in opdracht van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente). Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerker. Het bestuursorgaan is en blijft verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om de kosten van toegepaste bestuursdwang te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het bestuursorgaan.

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak:

  • Burgerservicenummer
  • IBAN
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Of u een betalingsregeling heeft
  • Of u in een wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP) of faillissement zit

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. In het geval van het innen van de kosten van toegepaste bestuursdwang houdt het CJIB het bestuursorgaan op de hoogte van uw zaak.

Betaalt u het openstaande bedrag van de kosten van toegepaste bestuursdwang niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw gegevens dan met de deurwaarder.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

In de selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid staat dat wij persoonsgegevens voor het innen van de kosten van toegepaste bestuursdwang vijf jaar na afdoening van de zaak mogen bewaren.