Meer snelheidsovertredingen geconstateerd met nieuwe trajectcontroles

(Den Haag, 30 mei 2013) - In de eerste 4 maanden van 2013 zijn meer verkeersovertredingen geconstateerd ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

In totaal zijn 3.757.525 verkeersboetes opgelegd voor onder meer het overtreden van de maximumsnelheid, rijden door rood licht, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. In dezelfde periode in 2012 ging het om 2.884.915 verkeersboetes.

Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht verkeersboetes 2013*. De stijging komt vooral door de instelling van nieuwe trajectcontroles: op de A2 (Amsterdam-Utrecht) per 23 juli 2012, de A58 per 11 februari 2013 en de A4 bij Leidschendam per 4 maart 2013.

Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid: in totaal 3.080.762 in de eerste 4 maanden van 2013. Hiervan zijn 812.731 opgelegd na constatering van een overtreding van de maximumsnelheid middels een trajectcontrole. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste 4 maanden van 2012 werden 268.447 boetes opgelegd via trajectcontrole.

Trajectcontrolesystemen zijn geheel geautomatiseerde systemen die in principe altijd aan staan, vaak op wegen waar veel verkeer passeert en constateren daardoor relatief veel snelheidsovertredingen. De wegbeheerder en politie adviseren het Openbaar Ministerie (OM) over de locaties waar er trajectcontroles worden ingezet.
Verder geldt vanaf 1 september 2012 op een groot deel van de autosnelwegen de nieuwe maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Op de trajecten waar de nieuwe maximumsnelheid geldt, werd deze 12.096 keer overschreden in de eerste 4 maanden van 2013. Dit is 0,4% van het totaal aantal boetes voor overtreding van de maximumsnelheid in het eerste tertiaal van dit jaar.

*Het overzicht van de verkeersboetes wordt samengesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie – Landelijk Parket Team Verkeer (OM - LPTV). Met ingang van 2013 wordt viermaandelijks, ofwel per tertiaal, informatie verstrekt over de ontwikkelingen in het verkeersdomein.

Verantwoordelijk: Ministerie van Justitie en Veiligheid