Aanbesteding gerechtsdeurwaardersdiensten succesvol afgerond

Leeuwarden, 7 juli 2021, 09:00 uur — Op dinsdag 6 juli 2021 heeft het CJIB met 37 gerechtsdeurwaarderskantoren overeenkomsten getekend. Hiermee is de aanbesteding gerechtsdeurwaardersdiensten van het CJIB succesvol afgerond. De dienstverlening gaat in per 1 november 2021 voor de periode van maximaal acht jaar. De gerechtsdeurwaarderskantoren die zijn geselecteerd, sluiten het best aan op twee gunningscriteria, namelijk om persoonsgericht en maatschappelijk verantwoord te incasseren en om tijdig en betrouwbaar de verhaalbaarheid te herkennen.

De gerechtsdeurwaarders die voor het CJIB werken, zullen dat op maatschappelijk verantwoorde wijze moeten doen; enerzijds streng en rechtvaardig, anderzijds rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Gerechtsdeurwaarders hebben andere (wettelijke) mogelijkheden dan het CJIB om vorderingen te innen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld huisbezoeken afleggen, waardoor zij persoonlijk de situatie kunnen beoordelen. Mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen worden op deze manier onderscheiden van mensen die dat wel kunnen.

Gunningscriteria

De gunningscriteria van de aanbesteding sluiten aan op de Rijksincassovisie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De visie heeft tot doel om overheidsinstanties meer samen te laten werken, zodat er beter rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en omstandigheden van iemand met schulden. Bij het opstellen van de gunningscriteria is ook rekening gehouden met de wensen van opdrachtgevers van het CJIB en de input die gerechtsdeurwaarders hebben gegeven tijdens een brede marktconsultatie.

Bundeling van vorderingen

Door de aanbesteding is het voor het CJIB nu mogelijk om nieuwe vorderingen bij het CJIB van een betrokkene gebundeld aan te bieden bij één gerechtsdeurwaarderskantoor. Hiermee wordt voorkomen dat betrokkenen uiteindelijk te maken krijgen met meerdere gerechtsdeurwaarderskantoren en als gevolg daarvan meer kosten moeten betalen.

Gefaseerde invoering

Het invoeren van de bundeling van vorderingen vindt vanaf 1 november 2021 plaats. Heeft een betrokkene op 1 november 2021 al te maken met een gerechtsdeurwaarderskantoor vanuit het CJIB, dan blijft dat gerechtsdeurwaarderskantoor in die zaak verantwoordelijk voor de afhandeling. Het overdragen aan een ander gerechtsdeurwaarderskantoor zou voor betrokkenen namelijk voor onnodige vertragingen en administratieve handelingen kunnen zorgen. Alle nieuwe deurwaarderszaken worden vanaf die datum wel zoveel mogelijk gebundeld aangeboden.