Aanbesteding gerechtsdeurwaardersdienstverlening gepubliceerd

Leeuwarden, 6 maart 2020, 13:00 uur — Het CJIB heeft op 6 maart 2020 de aanbesteding gerechtsdeurwaardersdienstverlening gepubliceerd op het online platform voor aanbestedingen TenderNed. De aanbesteding is noodzakelijk omdat een deel van de contracten afloopt en een ander deel van de contracten wordt geactualiseerd.

Actieplan Brede Schuldenaanpak

In 2012 heeft de ministerraad opdracht gegeven tot het rijksbreed clusteren van gerechtsdeurwaarderstrajecten. Met het bundelen van deze trajecten wordt een bijdrage geleverd aan het actieplan Brede schuldenaanpak. Heeft iemand schulden bij verschillende overheidsorganisaties dan biedt het CJIB die gebundeld aan bij één gerechtsdeurwaarder. De mensen hebben dan maar met één gerechtsdeurwaarder te maken en betalen ook maar een keer deurwaarderkosten. Daarnaast sluiten de gunningscriteria van de aanbesteding aan op de Rijksincassovisie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze visie heeft onder meer tot doel om overheidsorganisaties meer samen te laten werken, zodat er beter rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en omstandigheden van iemand met schulden.

Maatschappelijk verantwoord innen

Een van de hoofdtaken van het CJIB is het innen van overheidsvorderingen. Het CJIB wil dit zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord uitvoeren. Hiervoor werkt het CJIB met een denkmodel waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ betalen. Maatschappelijk verantwoord innen ziet toe op de personen die wel-willen, maar niet-kunnen betalen. Maar ook op personen die wel-kunnen betalen, maar niet-willen betalen.  De gerechtsdeurwaarderskantoren waar het CJIB mee samenwerkt, moeten op beide markten thuis zijn. Door middel van contractmanagement gaat het CJIB erop toezien dat de kantoren hier naar behoren invulling aan geven naar de verschillende doelgroepen.

Dankzij deze aanbesteding kunnen die gerechtsdeurwaarders worden geselecteerd die het beste aansluiten bij de ambitie van het CJIB om persoonsgericht en maatschappelijk verantwoord te innen. Er zijn namelijk substantiële verschillen in werkwijzen tussen gerechtsdeurwaarders en de ene past beter dan de andere bij de ambities van het CJIB.

Zorgvuldige aanbesteding

Het CJIB voert de aanbesteding uit conform geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie. Daarnaast heeft het CJIB bij de totstandkoming van de aanbestedingsdocumenten rekening gehouden met alle betrokken partijen. Zo wordt aan kleinere gerechtsdeurwaarderskantoren  tegemoet gekomen doordat de percelen qua omvang beperkt zijn. Verder bestaat de aanbesteding uit meerdere kleine contracten zodat meer gerechtsdeurwaarders een contract kunnen aangaan. Uiteraard klinken ook de wensen van de opdrachtgevers (o.a. DGSenB, DUO en Het CAK) door in de aanbestedingsdocumenten.

Naar boven