CJIB ondertekent intentieverklaring ‘Samen schuldregelingen redden’

3 november 2022, 16:00 uur — Het CJIB heeft met een groot aantal private en publieke organisaties de intentieverklaring ‘Samen Schuldregelingen redden’ ondertekend.

De intentieverklaring is een initiatief van de NVVK. Minister Schouten (Armoedebeleid) heeft een groot aantal (rijks)organisaties verzocht om de intentieverklaring mede te ondertekenen en het CJIB heeft daar graag gehoor aan gegeven.

Met de intentieverklaring moet worden voorkomen dat mensen in of op weg naar schuldregelingen gaan stranden door de prijsstijgingen voor energie en levensonderhoud. Hiermee geven de ondertekenaars invulling aan een belofte die het kabinet op Prinsjesdag deed in een brief aan de Kamer

Het CJIB heeft al langer afspraken met de NVVK over schuldregelingen (MSNP). In het voorjaar van 2020 heeft het CJIB het één overheidsconvenant ondertekend. Hierin zijn afspraken tussen de NVVK en het CJIB (en DUO, CAK, UWV, SVB en Belastingdienst) gemaakt om in de uitvoeringpraktijk eenvoudiger en sneller tot schuldregelingen te komen vastgelegd.

Bijlage:
Intentieverklaring Samen schuldregelingen redden