Digitaal loket Tot dinsdag 21 mei werken wij aan ons Digitaal Loket. U ziet daardoor mogelijk uw gegevens niet of het duurt lang voor deze getoond worden. Onze excuses voor het ongemak!
Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

CJIB verruimt medewerking aan minnelijke schuldenregeling

Leeuwarden, 1 december 2020, 08:45 uur — De afgelopen jaren heeft het CJIB in toenemende mate te maken met mensen met schuldenproblematiek. Er is stevig geïnvesteerd in maatwerkmogelijkheden voor mensen die hun boetes wel willen betalen, maar dat niet kunnen. Zo bestaat er een betalingsregelingenbeleid, waar de noodstopprocedure en een draagkrachtregeling onderdeel van uitmaken. En met ingang van 1 december 2020 start het CJIB ook met een verruiming van zijn medewerking aan de minnelijke schuldenregeling (MSNP).

Al sinds 2007 werkt het CJIB mee aan schuldhulpverlening en de daarbij horende minnelijke schuldenregelingen. Voorheen was een minnelijk traject pas mogelijk na volledige betaling van de zogeheten niet-saneerbare vorderingen. Als gevolg hiervan kon geen schuldenregeling tot stand komen en werden schulden van andere schuldeisers ook niet gesaneerd. Dat wordt nu anders.

De verruiming zorgt er voor dat meer personen gebruik kunnen maken van de MSNP. Vanaf 1 december 2020 kunnen mensen met schadevergoedingsmaatregelen, boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes, die een aanvraag doen voor een MSNP, in aanmerking komen voor een persoonsgerichte beoordeling. Dit betekent dat niet-saneerbare vorderingen niet meer bij voorbaat zijn uitgesloten en belemmerend zijn voor een minnelijk traject. Het kan nog wel betekenen dat het CJIB, als er sprake is van zwaarwegende belangen, uiteindelijk geen medewerking verleent.

Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden. Vanwege het karakter van de vorderingen blijven eventuele restschulden na het MSNP-traject bestaan. In het geval van schadevergoedingsmaatregelen blijven we dus rekening houden met de belangen van het slachtoffer en tegelijkertijd creëren we rust bij de schuldenaar. Het doel is om uiteindelijk tot een volledige inning te komen, maar dan zonder oplopende schulden.

De ontwikkeling past binnen het actieplan ‘Brede schuldenaanpak’ van het kabinet. Bovendien zet het CJIB met deze wijziging een belangrijke stap op het gebied van persoonsgericht en maatschappelijk verantwoord innen en incasseren.