Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Congres Samen Opgeteld: samen schulden en problemen verminderen door jongeren gericht te betrekken

Leeuwarden, 20 juni 2023, 20:45 uur — Vanmiddag was de tweede editie van het congres Samen Opgeteld. Zo’n 150 belangstellenden reisden af naar Leeuwarden en werden ontvangen in De Harmonie. Vanuit het samenwerkingsverband Samen Opgeteld, rondom het voorkomen van schulden, wordt jaarlijks een congres over een specifiek thema georganiseerd.

Het thema van dit jaar was ‘Jongeren en verkeer’ vanuit het perspectief van dienstverlening en het voorkomen van schulden. In de zaal zaten vertegenwoordigers van veel verschillende overheidsorganisaties.

Afbeelding

Dit jaar werd het congres georganiseerd door het CJIB, in samenwerking met CBR en RDW. Deze drie organisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom het thema. Zij lieten deze middag zien hoe zij jongeren betrekken bij vraagstukken waar zij mee te maken hebben. Als individuele organisatie, maar ook als samenwerkende organisaties in de keten. Voor de jongere die zijn rijbewijs behaalt maakt het namelijk niet uit met welke organisatie hij te maken heeft; hij heeft behoefte aan de juiste informatie op de meest logische momenten.

Na de opening van Annette Veenstra, directeur Dienstverlening en Incasso van het CJIB was er een aantrekkelijk en interactief programma. Zangeres Danique zong ‘Later als ik groot ben’, een indrukwekkende uitvoering die de middag passend inleidde. Vervolgens gaven CBR, RDW, CJIB en TeamAlert een inkijkje in hoe zij jongeren betrekken bij het optimaliseren van communicatie, informatie en processen. Om zo beter aan te sluiten bij datgene wat de jongere verwacht en begrijpt; een duidelijke, logische en overzichtelijke overheid. De organisaties lieten zien hoe zij dit doen, waar zij tegenaan lopen en wat tips en aanraders zijn.
Tijdens het panelgesprek met Annette Veenstra (CJIB), Jantina Woudstra (RDW) en Jan Jurgen Huizing (CBR) gingen de bestuurders onder leiding van dagvoorzitter Sandy Nijhuis samen in op een aantal vragen en uitkomsten van de onderzoeken. Zo werd duidelijk dat de organisaties door samen met jongeren te verkennen wat zij nodig hebben aan informatie (en wanneer), de financiële bewustwording van jongeren kunnen verbeteren. Door mét in plaats van over de jongeren te praten.

Tussendoor waren er nog 2 bijzondere optredens; rapper Sam deelde als ervaringsdeskundige als jongere met schulden zijn gedachten over dit onderwerp. Dichter Gershwin Bonevacia sloot het inhoudelijke programma af met een gedicht over het loslaten van aannames over anderen.

Het congres werd afgesloten met het overdragen van het stokje: volgend jaar zal de Belastingdienst het congres Samen Opgeteld organiseren. Dank voor ieders komst, inzet en samenwerking: het was een inspirerende en waardevolle middag!