Rechter wijst vorderingen van eisende partijen af in aanbestedingsprocedure van CJIB

Leeuwarden, 8 april 2021, 10:00 uur — In maart 2021 hebben er naar aanleiding van de voorlopige gunning inzake de aanbesteding voor gerechtsdeurwaardersdiensten vijf zittingen plaatsgevonden bij de voorzieningenrechter in Den Haag. Op dinsdag 6 april 2021 ontving het CJIB de laatste twee uitspraken in deze zaken. De rechter heeft de vorderingen van alle eisende partijen afgewezen in de aanbestedingsprocedure.

De uitspraken zorgen ervoor dat het CJIB door kan gaan naar de volgende fase in de aanbesteding en wordt de gunning definitief.

In deze volgende fase kunnen de nieuwe overeenkomsten met gerechtsdeurwaarders getekend worden. 

Betere en slimmere incasso
Het CJIB kan er met deze aanbesteding voor zorgen dat de vorderingen van onze opdrachtgevers op een maatschappelijk verantwoorde wijze worden geïncasseerd.