Digitaal loket Tot dinsdag 21 mei werken wij aan ons Digitaal Loket. U ziet daardoor mogelijk uw gegevens niet of het duurt lang voor deze getoond worden. Onze excuses voor het ongemak!
Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Stap voor stap naar één Betalingsregeling Rijk

Leeuwarden, 1 december 2022, 09:00 uur — Ongeveer 240.000 huishoudens hebben een betalingsachterstand bij twee of meer overheidsinstanties. Mensen met betalingsachterstanden bij DUO, CJIB en CAK kunnen vanaf 1 december 2022 met deze instanties één betalingsregeling afsluiten. De aflossing van die betalingsachterstanden kunnen zij zo in één keer regelen. Het CJIB voert als Rijksincasso-organisatie deze Betalingsregeling Rijk uit. Vanaf volgend jaar wordt de Betalingsregeling Rijk met meer overheidsinstanties stapsgewijs uitgebreid.

Met de Betalingsregeling Rijk willen de samenwerkende overheidsorganisaties een bijdrage leveren aan het ontzorgen en ondersteunen van mensen met betalingsproblemen. Vanaf 1 december kan de Betalingsregeling Rijk worden afgesloten bij het CJIB voor betaalachterstanden bij DUO, het CJIB en voor de boete onverzekerden bij het CAK in plaats dat deze worden doorgestuurd naar de deurwaarder.

Schuldenoploop tegengaan en meer succesvolle regelingen
Met de Betalingsregeling Rijk leveren de betrokken uitvoeringsorganisaties een bijdrage aan het voorkomen van het onnodig laten oplopen van schulden. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de betaalmogelijkheden van de burger. Als het nodig is, kan ook een aflossingspauze (pauzeknop) worden afgesproken. 

“Met deze betalingsregeling zijn wij op weg naar een betere, effectieve maar vooral gepaste overheidsincasso. We willen uiteindelijk één gezicht vanuit de Rijksoverheid vormen naar de burger en de schuldhulpverlener, zodat het aantal partijen waarmee zij contact moeten zoeken kleiner wordt en de kans dat een regeling succesvol wordt afgerond, toeneemt,” aldus Annette Veenstra, directeur Dienstverlening & Incasso bij het CJIB namens de samenwerkende partijen. 

Aanpak geldzorgen
De Betalingsregeling Rijk past in de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden die het kabinet op 12 juli jl. bekendmaakte. Verantwoordelijk minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: “Als je problematische schulden hebt, staat je leven als het ware op pauze. De problemen groeien je boven het hoofd en een oplossing raakt steeds verder uit het zicht. Zeker als er meerdere schuldeisers zijn. Het helpt dan enorm als je ontzorgd wordt en goede hulp krijgt. Dat lukt beter als je nog maar met één partij te maken hebt en één betalingsregeling kunt afspreken. Die stap zetten we nu, door toe te werken naar een gezamenlijk loket voor overheidsincasso. Ik hoop van harte dat de overige overheidsorganisaties snel zullen aansluiten, zodat we samen het aantal huishoudens met schulden kunnen terugdringen de komende jaren.”       

De Betalingsregeling Rijk is de volgende stap in de samenwerking van de grote schuldeisers van de Rijksoverheid. In het programma Clustering Rijksincasso werken Belastingdienst, Toeslagen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en CAK samen verder aan de verbetering van de Rijksincasso voor burgers en ondernemers om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van de schuldenlast in Nederland.