Tweederde schadevergoeding na avondklokrellen betaald

Leeuwarden, 21 januari 2024, 14:00 uur — Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft inmiddels bijna 70 procent van de door de rechter opgelegde schadevergoeding na de avondklokrellen van begin 2021 bij de daders geïnd. Het gaat om een bedrag van ruim 136 duizend euro. In totaal is door verschillende rechters een bedrag van bijna 206 duizend euro opgelegd.

Begin 2021 braken in verschillende plaatsen rellen uit nadat een avondklok was ingesteld in het kader van de maatregelen om de verspreiding van corona in te dammen. Van de daaropvolgende rechtszaken zijn bij het CJIB 62 vonnissen bekend, met 57 benadeelde partijen, waarin een schadevergoedingsmaatregel werd opgelegd. Het CJIB is belast met de inning van schadevergoedingen, zodat benadeelde partijen dat niet (meer) zelf hoeven te doen.

In Amsterdam was een speciaal fonds ingericht waarin in de vorm van een bijzondere voorwaarde rechtstreeks moest worden gestort aan gedupeerden als de gemeente. Dit ging bijvoorbeeld om schade aan straatmeubilair of politievoertuigen, niet om schade bij ondernemers. Bij het CJIB waren 28 zaken bekend. In 20 zaken werd voor een totaalbedrag van 8450 euro opgelegd. Dat is inmiddels in zijn geheel betaald. In 8 zaken werd appèl aangetekend maar in die zaken is niet opnieuw de bijzondere voorwaarde opgelegd.