Voor­lopige g­unning in aanbesteding gerechtsdeurwaarders

Leeuwarden, 16 december 2020, 12:15 uur — Op woensdag 16 december 2020 vond in het aanbestedingstraject voor gerechtsdeurwaarders van het CJIB de voorlopige gunning plaats. De aanbesteding omvat alle producten bij het CJIB, waarvoor gerechtsdeurwaardersdienstverlening ingezet kan worden.

Om in aanmerking te komen voor de voorlopige gunning zijn de inschrijvingen beoordeeld aan de hand van twee criteria:
1. Tijdig en betrouwbaar herkennen van de verhaalbaarheid
2. Persoonsgericht en maatschappelijk verantwoord incasseren

Zorgvuldige beoordeling

Het beoordelingsproces is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Voor dit proces is een protocol ontwikkeld op basis van ervaringen uit de vorige aanbesteding. Vervolgens is het juridisch getoetst. Het protocol schreef onder andere voor dat inschrijvingen anoniem werden beoordeeld. Ook werd er gebruik gemaakt van twee teams. Ieder team richtte zich op een gunningscriterium.

Toekomstbestendige contracten

Na deze aanbesteding wordt het mogelijk om alle vorderingen bij het CJIB van een burger gebundeld aan te bieden bij één gerechtsdeurwaarder. Hiermee wordt voorkomen dat burgers te maken krijgen met meerdere gerechtsdeurwaarders en als gevolg daarvan meer kosten moeten betalen. Ook kan het CJIB beter sturen op maatschappelijk verantwoord incasseren. De aanbesteding resulteert in toekomstbestendige contracten, die maatschappelijk verantwoord zijn. Zowel vanuit het perspectief van de burger als vanuit het perspectief van de markt.

Naar verwachting zullen de nieuwe contracten ingaan in de 2e helft van 2021.