Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Omzetting taakstraf

Hebt u een taakstraf niet of niet volledig uitgevoerd? Dan kan door het Openbaar Ministerie vervangende hechtenis worden toegepast. Dit gebeurt met een voorstel tot omzetting. Heeft het Openbaar Ministerie een beslissing genomen? Dan krijgt u een brief. Deze brief heet ‘kennisgeving omzetting’. In deze brief staat dat u naar de gevangenis moet.

Wat doet u als u het niet eens bent met de omzetting van de taakstraf?

  • Schrijf een brief waarin staat waarom u het niet eens bent met de omzetting van de taakstraf. U kunt deze brief ook samen met uw raadsman schrijven, maar dat is niet verplicht.
  • Op de brief ‘kennisgeving omzetting’ staat bij welke rechtbank u bezwaar kunt maken. Doe dit binnen twee weken nadat u de brief hebt gekregen.

Hebt u aanvullende stukken van ons nodig?

U kunt bij ons aanvullende  stukken opvragen. Gebruik hiervoor dit formulier.
LET OP: Het bezwaarschrift moet u indienen bij de strafgriffie van de Rechtbank.

Welke stukken sturen wij u?

U krijgt van ons de volgende stukken:

  • Negatieve aflooprapportage Reclassering
  • Beslissing op aanvraag termijnverlenging (als wij die hebben ontvangen)
  • Beslissing op voorstel tot omzetting
  • Getekende akte van uitreiking (als wij die hebben ontvangen)

Wanneer ontvangt u de aangevraagde stukken?

U ontvangt de stukken binnen een week per post. Wij gebruiken het adres wat u op de aanvraag zet.