Ons betalingsregelingenbeleid

In ons betalingsregelingenbeleid staan de mogelijkheden die wij kunnen bieden om overheidsvorderingen op een passende manier te betalen.

Het doel van ons betalingsregelingenbeleid is tegemoet te komen aan mensen die hun boete of andere overheidsvordering niet in één keer kunnen betalen. Zij kunnen bijvoorbeeld een betalingsregeling afspreken, of eerst enige tijd krijgen om met hulp hun financiën op orde te brengen.
Met ons betalingsregelingenbeleid geven we invulling aan maatschappelijk en verantwoord innen, waarbij we oog hebben voor de persoonlijke omstandigheden.

In ons betalingsregelingenbeleid staat welke mogelijkheden het CJIB kan bieden om overheidsvorderingen op een passende manier te betalen. Ook staat erin welke regels we daarbij moeten hanteren. Deze informatie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over onze werkwijze bij het afspreken van een betalingsregeling. De informatie is ook bedoeld voor (financiële) hulpverleners, die mensen helpen bij het vinden van een oplossing voor hun schulden. En ook onze ketenpartners kunnen de informatie in hun voorlichting gebruiken.

Momenteel werken we aan het actualiseren van de leaflet met de informatie over ons betalingsregelingenbeleid. Wij verwachten deze op korte termijn hier weer aan te kunnen bieden.