Betalingsregeling Hebt u een vraag over uw betalingsregeling? Log dan in met uw DigiD en regel het makkelijk zelf

Ons betalingsregelingenbeleid

Wij bieden verschillende mogelijkheden om boetes in delen te betalen. In ons betalingsregelingenbeleid staan de mogelijkheden die wij kunnen bieden om een betalingsregeling te krijgen voor verkeersboetes, strafbeschikkingen, boetevonnissen en maatregelen.

Het doel van ons betalingsregelingenbeleid is tegemoet te komen aan mensen die hun boete niet in één keer kunnen betalen. Zij kunnen een betalingsregeling afspreken, waarmee de boete zo snel mogelijk en volledig wordt betaald.
Hiermee sluiten wij aan bij het maatschappelijk en verantwoord innen, waarbij we oog hebben voor de persoonlijke omstandigheden.

In onderstaande leaflet beschrijven we ons betalingsregelingenbeleid. Deze informatie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over onze werkwijze bij het afspreken van een betalingsregeling.
De informatie is ook bedoeld voor (financiële) hulpverleners, die mensen helpen bij het vinden van een oplossing voor hun schulden. Ook onze ketenpartners kunnen de informatie in hun voorlichting gebruiken.