Ontnemingsmaatregel en verwerking van persoonsgegevens

Hebt u geld verdiend met een strafbaar feit, waarvoor de rechter u veroordeelt? Dan kan de rechter ook beslissen dat u dat geld moet terugbetalen. Dit heet een ontnemingsmaatregel. U krijgt dan van het CJIB een brief waarin staat hoe u dat bedrag moet betalen.

Het versturen van de brief en het innen van het bedrag van de ontnemingsmaatregel is een wettelijke taak van het CJIB. Het CJIB heeft daarom voor deze taak de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een Ontnemingsmaatregel te kunnen innen, moet het CJIB persoonsgegevens verwerken. Wij krijgen deze gegevens van het Openbaar Ministerie (OM).

De gegevens die wij kunnen verwerken voor deze taak zijn:

  • Burgerservicenummer
  • Volledige naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Gegevens over de reden waarom de ontnemingsmaatregel is opgelegd
  • Gegevens over de betaling van de ontnemingsmaatregel
  • Informatie over of u in delen mag betalen

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen gegevens alleen met anderen als dat nodig is. Betaalt u het openstaande bedrag van de Ontnemingsmaatregel niet op tijd? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. Het CJIB deelt uw gegevens dan met de deurwaarder.
Betaalt u het openstaande bedrag ook niet aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie de politie de opdracht geven om u in de gevangenis te zetten. In dat geval wisselen wij persoonsgegevens uit met het OM, de politie en de gevangenis (Penitentiaire Inrichting) waar u wordt geplaatst.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) print en verstuurt brieven voor het CJIB. Het CJIB wisselt daarvoor gegevens uit met DUO.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Hoe lang wij uw persoonsgegevens voor het innen van een ontnemingsmaatregel mogen bewaren, hangt onder andere af van waarvoor u de ontnemingsmaatregel moet betalen en van de straf die u hebt gekregen. In artikel 4 en 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staan de bewaartermijnen.